Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

Rozpis zvozu separovaného odpadu na rok 2021 z RO Rudava

Rozpis zvozu KO 2021

Zóna oddychu a rekreácie

Snmka obrazovky 2019-04-12 o 8.59.57Rekreačná oblasť Rudava 

Vďaka dotácii z participatívneho rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja sme zrevitalizovali jednu z pláží v rekreačnej oblasti Rudava. Vďaka tejto dotácii sme zatraktívnili tento verejný priestor a dúfame že bude slúžiť všetkým návštevníkom.

Návrh režimu v RO RUDAVA Malé Leváre

Bez nazvu

Z dôvodu zveľaďovania a ochrany majetku obce Malé Leváre v RO RUDAVA sme sa rozhodli zaviesť režim, ktorého účelom je nastavenie pravidiel pre všetkých návštevníkov, ktorí do tejto oblasti prichádzajú za rekreáciou, rybolovom, turistikou alebo na svoju chatu. 

Mapa RO RUDAVA je našim návrhom a dúfame, že bude predmetom diskusie nápomocnej k zlepšeniu súčasného stavu.

Skrabak@amedial.sk