Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

Hniezdo bociana bieleho na telefónnom stĺpe protipovodňovej hrádze existovalo už v roku 1989 po otvorení hraničného územia. V roku 1993 bola na stĺp nainštalovaná hniezdna podložka, pričom staré hniezdo bolo zhodené. Počet vyvedených mláďat je sledovaný pravidelné od roku 2001 za týchto posledných 14 rokov tu úspešne vyhniezdilo 19 mláďat. Najčastejšie 2 mláďat (5 x). Najvyšší počet mláďat 4 bol v roku 2010. Rok s extrémnym množstvom zrážok. Neúspešné hniezdenie bolo po 4 roky, z toho aspoň 2 krát pre nepriazeň počasia.
V chotári obce Malé Leváre v roku 2014 hniezdili 2 páre bocianov, kým v roku 2000 až 6 párov.
Bocian biely, výška asi 1 m, hmotnosť 2,3 – 4,4 kg, rozpätie krídel 155 – 165 cm.
Vták otvorenej krajiny s bohatým zastúpením vodných plôch a podmáčaných lúk. Živí sa žabami, hrabošmi, užovkami, rybami, mladými vtákmi a aj hmyzom.
Na konci leta naše bociany v skupinách odlietajú na juh. Pokojným letom s priemernou rýchlosťou 45 km/h prekonávajú tisíce kilometrov. Cesta tam i späť im trvá okolo 3 mesiacov.
Bociany sa vracajú zo zimoviska koncom marca až začiatkom apríla.
Samica znáša 3 – 5 vajec. Mláďatá majú čierne zobáky a ružové nohy. Rodičia istú dobu chránia mláďatá pred priamym slnkom alebo dažďom. Výchova trvá okolo 70 dní.

Dnes o ďalšom osude bocianov rozhoduje človek. Naše vnímanie jeho potrieb a chápanie možností, ktoré mu dávame na prežitie, je prejavom kultivovaného vzťahu človeka k prírode.

Bocian biely je: chránený živočích na úrovni Európskej únie,
spoločenská hodnota 2 300 €/jedinec.

Skrabak@amedial.sk