Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

Dejiny rímskokatolíckeho kostola v Malých Levároch

Rímskokatolícky kostol v Malých Levároch je zasvätený Panne Márii Nanebovzatej, preto sa hody obci oslavujú 15. augusta.
Kostol pochádza zo 17. storočia. Dostavaný bol v r. 1654 v renesančnom slohu ako jednoloďový chrám. Z pôvodného renesančného zariadenia interiéru sa žiaľ nič nezachovalo.
Po ničivom požiari kostol v r. 1741 barokovo prestavali. V r. 1744 ku kostolu pristavali vežu. Jej pôvodný vzhľad sa nezachoval - nad šikmou časťou strechy veže bola cibuľa, ktorú v r. 1805 museli zložiť, pretože bola vážne poškodená. Z barokového zariadenia interiéru sa zachovali len dve sochy a to socha svätej Anny a socha svätého Joachima, ktoré sú umiestnené pri krstiteľnici. V roku 1903 bol kostol podstatne zväčšený. Bola postavená priečna loď a nové presbytérium s polygonálnym uzáverom.
Na volútovom štíte hlavnej fasády sú kamenné sochy Panny Márie a sv. Anny. V nike nad kamenným portálom je umiestnená baroková kamenná socha sv. Petra apoštola. Exteriér novo pristavenej časti kostola bol prefasádovaný v r. 1933. V tomto roku boli zakúpené a osadené hodiny na veži.
Oltáre a kazateľnica pochádzajú z dvadsiatych rokov 20. storočia. Interiér kostola bol na začiatku 20. Storočia vyzdobený dekoratívnymi nástennými maľbami. V 80. rokoch 20. storočia boli prekryté jednoduchou okrovou a bielou maľovkou zdobenou zlátením. V r. 1979 bola vymenená strešná krytina.
V r. 1985 sa uskutočnila významná rekonštrukcia interiéru. Fasáda kostola bola znovu opravená a vymaľovaná v r. 2003. V r. 2006 pribudli do kostola farebné vitráže v presbytériu.
V r. 2013 bola vykonaná generálna oprava organu.
Text: farský úrad, Malé leváre

Skrabak@amedial.sk