Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

Základné informácie o náučnom chodníku Malé Leváre

 • Rozloha: kataster obce Malé Leváre

 • Dĺžka: 14,5 km

 • Čas prechodu: chodci cca 4-5 hodín, cyklisti cca 1 - 1,5 hod

 • Počet zastávok: 8 informačných panelov

 • Názvy panelov:

2 orientačné tabule

 • Zameranie chodníka: prírodovedný, environmentálny a kultúrno-spoločenský

 • Typ chodníka: samoobslužný, obojsmerný, peší, cyklistický

 • Náročnosť: nenáročný z hľadiska dĺžky i náročnosti terénu

Tento náučný chodník v Malých Levároch je jedným z výstupov projektu RAMSAR Eco NaTour, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov EFRR v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SLOVENSKÁ REPUBLIKA – RAKÚSKO 2007-2013

Projektoví partneri:

 • Weinviertel Management – hlavný partner projektu, Rakúsko

 • Obec Malé Leváre – slovenský partner

 • Združenie March.Raum – (obec Marchegg, Weiden an der March, WWF), Rakúsko

 • Obec Lassee, Rakúsko

Základné informácie o náučnom chodníku Malé Leváre

 • Dĺžka: 14,5 km

 • Čas prechodu: chodci cca 4-5 hodín, cyklisti cca 1 - 1,5 hod

 • Počet zastávok: 8 informačných panelov

 • Názvy panelov:

2 orientačné tabule

 • Zameranie chodníka: prírodovedný, environmentálny a kultúrno-spoločenský

 • Typ chodníka: samoobslužný, obojsmerný, peší, cyklistický

 • Náročnosť: nenáročný z hľadiska dĺžky i náročnosti terénu

Tento náučný chodník v Malých Levároch je jedným z výstupov projektu RAMSAR Eco NaTour, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov EFRR v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SLOVENSKÁ REPUBLIKA – RAKÚSKO 2007-2013

Projektoví partneri:

 • Weinviertel Management – hlavný partner projektu, Rakúsko

 • Obec Malé Leváre – slovenský partner

 • Združenie March.Raum – (obec Marchegg, Weiden an der March, WWF), Rakúsko

 • Obec Lassee, Rakúsko

Skrabak@amedial.sk