Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

Cestovné poriadky 2021

slovak-lines-ba402ip-mtSpoločnosť Slovak Lines zverejňuje aktiualizovaný cestovný poriadok na rok 2021 platný od 25.1.2021

Cestovný poriadok sa nachádza v Prílohe

CESTOVNÝ PORIADOK

Testovanie na COVID - 19

celoplosne testovanieObec Malé Leváre oznamuje občanom, že testovanie na COVID - 19 bude v našej obci prebiehať v sobotu 23.1. a nedeľu 24.1 v časoch od 8:00 do 20:00 s prestávkami od 12:00 - 12:30 a 18:00 - 18:30.

 

  • Testovanie prebehne v priestoroch kultúrneho domu
  • Prednostne testovaní budú onkologickí pacienti, zdravotne znevýhodnení občania a tehotné ženy.
  • Testovať sa budú občania od 15 do 65 rokov.
  • Deti vo veku od 15 do 18 rokov musia prísť na testovanie so svojim rodičom, alebo zákonným zástupcom, ktorému bude odovzdaný výsledok testovania dieťaťa.
  • Na testovanie si so sebou prineste občiansky preukaz.

Voľba do NRSR poštou

komunalne-volbyŽiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.

mailová adresa je : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Žiadosť

Usmernenie

Vzor daňového priznania

Snímka obrazovky 2021-01-11 o 10.35.56

Obec Malé Leváre zverejňuje tlačivo na podanie daňového priznania na Daň z nehnuteľnosti, daň zo stavieb a daň za psa.

Tlačivo 

OZNAM OBECNÉHO ÚRADU

Oznamujeme občanom, že Obecný úrad bude do odvolania fungovať bez stránkových hodín. 

OZNAM OBECNÉHO ÚRADU

Obec Malé Leváre zastúpená starostom obce Adrianom Perneckým v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Malých Levároch č. 34/2020-D zo dňa 6. 5. 2020 zverejňuje nové podmienky majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov pod  stavbami rodinných domov a ostatných stavieb vo vlastníctve obce Malé Leváre v sume 40,00 € a k nim priľahlých pozemkov  v sume 20,00 € za meter štvorcový s platnosťou od 1. 1. 2021.

Žiadosti, ktoré budú doručené so všetkými náležitosťami do 31.12.2020 budú posudzované podľa starých cien, a to: pozemky pod  stavbami rodinných domov a ostatných stavieb v sume 17,00 € a k nim priľahlých pozemkov  v sume 8,00 € za meter štvorcový.

 

Obchodná verejná súťaž

Obec Malé Leváre podľa § 9a ods. 2 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje, že nehnuteľnosti - stavebné pozemky určené pre individuálnu bytovú výstavbu, nachádzajúce sa v obci Malé Leváre, k. ú. Malé Leváre, zapísané na LV č. 4064 :

ktoré sú určené na odpredaj sa budú predávať formou obchodnej verejnej súťaže za najvyššiu ponuku, minimálne za cenu 20,00 €/1 m2.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže, celková situácia pozemkov, výmera a parcelné čísla sú k dispozícii na Obecnom úrade v Malých Levároch počas stránkových hodín a zverejnené na :

-      úradnej tabuli obce Malé Leváre,
-      obecnom portáli www.malelevare.sk

V súlade s čl. IV ods. 7 schválených podmienok obchodnej verejnej súťažeObecné zastupiteľstvo uznesením č. 79/2020-B  dňa 19. 11. 2020 rozhodlo o predĺžení termínu  na predkladanie návrhov na odpredaj do 7. 12. 2020 do 1200hod. s vyhodnotením dňa 7. 12. 2020 o 1600hod.

 Podmienky OVS

Slovenská pošta - oznam

Slovenská poštaSlovenská pošta oznamuje tým občanom obcer Malých Levár, ktorí nemajú svopju nehnuteľnosť označenú súpisným číslom a na viditeľnom mieste umietsnenú poštovú schránku s menovvkou, že im nebude pošta doručovaná. 

Ponuka pracovnej pozície

Stavebny uradObec Malé Leváre prijme do pracovného pomeru referenta stavebného úradu. 

  • Zamestnanie na čiastočný úväzok
  • Možnosť nástupu: od 1.1.2021, pracovný pomer je na určitú dobu 1 roka s možnosťou predĺženia

Žiadosti s profesijným životopisom zasielajte na adresu:
Obec Malé Leváre, obecný úrad 177, 908 74 Malé Leváre. alebo na nižšie uvedené e-mailové adresy.

Bližšie informácie podá Adrian Pernecký - 0918 784 81

Podmienky napojenia sa na vodovod a kanalizáciu

1e453dd768 63997270 o2Každý vlastník nehnuteľnosti, ktorý má záujem o pripojenie na obecnú kanalizáciu a vodovod si musí na obecnom úrade podať žiadosť o pripojenie sa na vodovod a kanalizáciu a postupovať podľa pokynov uvedených v žiadosti.

Žiadosť o pripojenie na vodovod a kanalizáciu nájdete tu

a

Vyberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra

Obec Malé Leváre zverejňuje výzvu na prekladanie žiadostí uchádzačov o post hlavného kontrolóra obce Malé Leváre.

Výzva

Predaj majetku obce

Starosta obce Malé Leváre podľa § 9a ods. 2 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje, že nehnuteľnosť - stavebný pozemok určený pre individuálnu bytovú výstavbu, nachádzajúci sa v obci Malé Leváre, k. ú. Malé Leváre, zapísaný na LV č. 904, parc. č. 10905, o výmere 1840m2 - orná pôda, ktorý je určený na odpredaj sa bude predávať formou obchodnej verejnej súťaže za najvyššiu ponuku, minimálne za cenu 53,00 €/1 m2.

Hodvé slávnosti

13901491 624123304409260 3583253848523862431 nObec Malé Leváre pozýva všetkých občanov aj cezpoľných na obecné hodové slávnosti, ktoré sa uskutčnia 13.8. v sobotu pred kultúrnym domom

Tešíme sa na Vás

Zber nadrozmerného odpadu

zber nadrozmerneho odpaduOznamujeme občanom, že v dňoch od 7.5.2020 - 11.05.2020 sa uskutoční zber nadrozmerného odpadu. 

V obci budú rozmiestnené nadrozmerné kontajnery, do ktorých je možné voziť nadrozmerný odpad ako napríklad starý nábytok, matrace, koberce a pod. Rozmiestnenie kontajnerov je v prílohe.

Starší občania, ktorí si nadrozmerný odpad nedokážu sami vyniesť, môžu kontaktovať obecný úrad najneskôr do štvrtka, 04.05.2020 a obecní zamestnanci ho prídu v deň pred zvozom povynášať a odviezť na zberný dvor.

Mapa rozmiestnenia stojísk na kontajnery tu

Zmena stránkových dní stavebného úradu

stavebny uradOznamujeme občanom zmenu stránkových dní stavebného úradu. Stavebný úrad bude mať stránkové dni každý piatok od 9:00 do 12:00.

Náhradný termín za predošlé svitky je zajtra - utorok od 9:00 do 12:00.

Korona vírus COVID - 19

fotoNa tejto stránke Vám budeme postupne zverejňovať všetky informácie a usmernenia, ktoré sa týkajú prijatých opatrení ohľadom korona vírusu COVID - 19

Diabetologické centrum

PER6113-1280x853Diabetologicke centrum doktorky Pavleovej v Malackach bude mat dovolenku od 11.jula do 5.augusta. Zastupuje diabetologicka ambulancia v nemocnici.

Skrabak@amedial.sk