Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

Ukončenie školského roka

AQ520Obec Malé Leváre pozýva všetky deti a občanov obce na ukončenie školského roka spojené s večernou opekačkou pri Vatre a živej hudbe v podaní p. Blažeka.

Pre deti budú pripravené súťaže, rôzne atrakcie, nafukovací hrad, maľovanie na tvár a zábavný program. Opekačka začína 17:30 - špekačky budú pre deti zabezpečené.

Tešíme sa na Vás

Diabetologické centrum

PER6113-1280x853Diabetologicke centrum doktorky Pavleovej v Malackach bude mat dovolenku od 11.jula do 5.augusta. Zastupuje diabetologicka ambulancia v nemocnici.

Praktická ukážka rezu ovocných stromov

maxresdefaultZväz záhradkárov organizuje prednášku s praktickou ukážkou – Rez ovocných stromov a aktuálna ochrana rastlín a zeleniny pred škodcami. 
Pozývame všetkých občanov dňa 03.07. 2016 t.j. nedeľa o 15:00 hod na Olejársku ulicu k pánovi Jozefovi Kujanovi - č.d.  462.

Výberové konanie na riaditeľa Základnej školy

ZS Male LevareObec MaléLeváre podľa §4 ods. l zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy v Malých Levároch.

Viac info tu:

Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy

 1286437542Obec Malé Leváre podľa § 4 ods. l zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie finkcie riaditeľa Materskej školy v Malých Levároch.

 Viac info tu:

 Zámer predaja obecného pozemku

Snímka obrazovky 2016-03-09 o 11.43.52Obec Malé Leváre zverejňuje zámer predaja obecného pozemku s parcelným číslom 4977/3, zapísaný na LV 904, katastrálne územie Malé Leváre, ktorý sa nachádza v blízkosti nehnuteľností so súpisným číslom 357 až 362 nachádzajúcich sa v katastri obce Malé Leváre

Zámer

Karta RUDAVA

RO Rudava

V súvislosti s prijatím Všeobecne záväzného nariadenia obce Malé Leváre č. 4/2014 - štatút rekreačnej oblasti RUDAVA boli zavedené nové podmienky vstupu a pohybu v rekreačnej oblasti.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

volby slovensko vlajka znak zastava

Informácie pre voliča

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5.marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.

Predaj pozemkov v RO RUDAVA Malé Leváre

RO RUDAVAObec Malé Leváre ponúka využitie pozemkov v Rekreačnej oblasti Rudava.
Pozemky je možné kúpiť i prenajať. Sú vzdialené iba 50 km od BA, s dobrým prístupom na diaľnicu.
Predajné pozemky sú určené na výstavbu rekreačných chát, pozemky na prenájom slúžia na umiestnenie mobilných ubytovacích zariadení za účelom poskytovania ubytovania.

Odstávka elektrickej energie

elektrina stozarSpoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonania plánovanej práce na zariadeniach distribčnej sústavy dôjde k odstávke elektrickej energie dňa 19.10, 20.10, 22.10 a 23.10 2015. 

Lokality na ktorých dôjde k odstávke elektrickej energie nájdete nižšie

Altánok pri studničke

Fotka 1 1 kópiaObecný úrad Malé Leváre vybudoval z poskytnutej dotácie BSK  podľa VZNč.6/2012 Altánok pri studničke neďaleko Materskej školy, čím sme zabezpečili pre našich občanov ochrannu pred poveternostnými podmienkami a zároveň sme tak skrášlili okolie studičky.
Dúfame že nám altánok dlho vydrží a že bude využívaný aj pre príjemné posedenie v prírode.

Viac foto nižšie

Prenájom pozemkov v RO Rudava

Prenajom pozemkov ROObecné zastupiteľstvo v Malých Levároch na svojom zasadnutí dňa 21.8.2015 schválilo znenie nájomnej zmluvy na pozemky okolo jestvujúcich chát, nachádzajúcich sa v rekreačnej oblasti Rudava Malé Leváre.

Finančné poradenstvo

984299 10204246499107451 8094354235581701130 nObec Malé Leváre, v spolupráci so všetkými bankami a poisťovňami na Slovensku zabezpečuje pre občanov bezplatné finančné poradenstvo (hypotekárne úvery, spotrebné úvery, pôžičky, životné a neživotné poistenie, PZP a havarijné poistenie)

Úradné hodiny: od 13:00 do 14:00 každý pondelok v nepárnom týždni okrem sviatkov, alebo kedykoľvek po dohode na tel. č.: 0949 150 900.

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov 

slovak-lines-ba402ip-mtV súvislosti s rekonštrukciou železničnej trate v úseku Devínska Nová Ves - Zohor od 26.3.2014 kde bude dochádzať k meškaniu vlakov, dochádza k čiastkovým zmenám cestovných poriadkov na vybraných spojoch.


Zmeny cestovných spojov nájdete tu
Cestovný poriadok nájdete tu

Obecný vodovod

obecny vodovodNechali sme si spraviť hydrologický prieskum studne v materskej škole v rámci ktorého bola vykonaná čerpacia skúška, rozbor vody a samozrejme mechanické a chemické čistenie.
Záver z hydrologického prieskumu:
"Dňa 24.3.2015 bola zvrtu HGL-1 odobratá vzorka podzemnej vody na základný fyzikálno - chemický rozbor a 31.3.2015 bola odobratá vzorka podzemnej vody na úplný rozbor podzemnej vody v zmysle „Nariadenia vlády

Podmienky napojenia sa na vodovod a kanalizáciu

1e453dd768 63997270 o2Každý vlastník nehnuteľnosti, ktorý má záujem o pripojenie na obecnú kanalizáciu a vodovod si musí na obecnom úrade podať žiadosť o pripojenie sa na vodovod a kanalizáciu a postupovať podľa pokynov uvedených v žiadosti.

Žiadosť o pripojenie na vodovod a kanalizáciu nájdete tu

a

Skrabak@amedial.sk