Obec Malé Leváre: Aktuálne

Prejsť na obsah.

Obec

odkaz na kategóriu obec

Obecný úrad

odkaz na kategóriu podnikateľ

Samospráva

odkaz na kategóriu samosprava

Občan

odkaz na kategóriu občan

Celoplošné testovanie na COVID - 19

celoplošné testovanie 2CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE NA COVID - 19
Celoplošné testovanie obyvateľov na COVID-19 sa uskutoční v sobotu 31.októbra 2020 a v nedeľu 1.novembra 2020 v čase od 7.00 do 22.00 hod.
Obec Malé Leváre zriadila jedno odberné miesto ne testovanie obyvateľov pre KULTÚRNYM DOMOM.

Keďže sa nám ozvali aj dobrovoľníci z radov zdravotníkov, bude testovanie zabezpečovať minimálne v sobotu aj druhý zdravotnícky tým, čím sa samotné testovanie urýchli a skráti sa aj doba čakania.

Čakanie na výsledky bude zabezpečené v exteriéri v stanoch a čakanie v rade pred testovaním pod slnečníkmi.

Otestovať sa môžu dať všetci, ktorý v deň testovania dovŕšili 10 rokov. K testovaniu je potrebné doložiť občiansky preukaz a zdravotnú kartičku pre deti ktoré nemajú OP.
Aby sme predišli dlhému čakaniu v radoch, pripravili sme nasledovný harmonogram podľa ABECEDY. V prípade ak Vám nevyhovuje čas testovania podľa abecedného harmonogramu, môžte sa prísť otestovať kedykoľvek. Prosím Vás, ak sa bude dať dodržujte uvedený harmonogram aby testovanie prebehlo v plynulo. Aby sme boli k sebe ohľaduplný, tak tehotné ženy a ZŤP budú mať prednosť.

Pretože sa môže stať, že nastane hluché miesto, alebo sa rada natiahne, umiestnime na kultúrny dom kameru, ktorá bude na našu stránku www.malelevare.sk zverejňovať minútové snímky situácie pred kultúrny dom, aby každý vedel zvážiť vhodný čas prísť sa otestovať - bližšie informácie k tomuto zverejníme neskôr.

HARMONOGRAM
07:00 - 10:00 A,B,C,D,E
10:00 - 12:00 F,G,H
13:00 - 15:00 CH,I,J,K,
15:00 - 17:00 L,M,N,
17:00 - 19:00 O,P,R,S,
19.00 - 22:00 T,U,V,X,Y,Z

Na záver ďakujem všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa nahlásili na výpomoc pri registrácii a samotnom testovaní, dobrovoľným hasičom za technické zabezpečenie, všetkým čo nám pomohli zabezpečiť materiálne odberové miesto a všetkým občanom, ktorí sa prídu otestovať a prispejú tak k obmedzeniu šírenia vírusu COVID - 19. 

mapka 

Vyberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra

Obec Malé Leváre zverejňuje výzvu na prekladanie žiadostí uchádzačov o post hlavného kontrolóra obce Malé Leváre.

Výzva

Predaj majetku obce

Starosta obce Malé Leváre podľa § 9a ods. 2 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje, že nehnuteľnosť - stavebný pozemok určený pre individuálnu bytovú výstavbu, nachádzajúci sa v obci Malé Leváre, k. ú. Malé Leváre, zapísaný na LV č. 904, parc. č. 10905, o výmere 1840m2 - orná pôda, ktorý je určený na odpredaj sa bude predávať formou obchodnej verejnej súťaže za najvyššiu ponuku, minimálne za cenu 53,00 €/1 m2.

Voľba do NRSR poštou

komunalne-volbyŽiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.

mailová adresa je : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Žiadosť

Usmernenie

Oznam

Obec Malé Leváre zastúpená starostom obce Adrianom Perneckým v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Malých Levároch č. 34/2020-D zo dňa 6. 5. 2020 zverejňuje nové podmienky majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov pod  stavbami rodinných domov a ostatných stavieb vo vlastníctve obce Malé Leváre v sume 40,00 € a k nim priľahlých pozemkov  v sume 20,00 € za meter štvorcový s platnosťou od 1. 1. 2021.

Žiadosti, ktoré budú doručené so všetkými náležitosťami do 31.12.2020 budú posudzované podľa starých cien, a to: pozemky pod  stavbami rodinných domov a ostatných stavieb v sume 17,00 € a k nim priľahlých pozemkov  v sume 8,00 € za meter štvorcový.

 

Slovenská pošta - oznam

Slovenská poštaSlovenská pošta oznamuje tým občanom obcer Malých Levár, ktorí nemajú svopju nehnuteľnosť označenú súpisným číslom a na viditeľnom mieste umietsnenú poštovú schránku s menovvkou, že im nebude pošta doručovaná. 

Zber nadrozmerného odpadu

zber nadrozmerneho odpaduOznamujeme občanom, že v dňoch od 7.5.2020 - 11.05.2020 sa uskutoční zber nadrozmerného odpadu. 

V obci budú rozmiestnené nadrozmerné kontajnery, do ktorých je možné voziť nadrozmerný odpad ako napríklad starý nábytok, matrace, koberce a pod. Rozmiestnenie kontajnerov je v prílohe.

Starší občania, ktorí si nadrozmerný odpad nedokážu sami vyniesť, môžu kontaktovať obecný úrad najneskôr do štvrtka, 04.05.2020 a obecní zamestnanci ho prídu v deň pred zvozom povynášať a odviezť na zberný dvor.

Mapa rozmiestnenia stojísk na kontajnery tu

Korona vírus COVID - 19

fotoNa tejto stránke Vám budeme postupne zverejňovať všetky informácie a usmernenia, ktoré sa týkajú prijatých opatrení ohľadom korona vírusu COVID - 19

Podmienky napojenia sa na vodovod a kanalizáciu

1e453dd768 63997270 o2Každý vlastník nehnuteľnosti, ktorý má záujem o pripojenie na obecnú kanalizáciu a vodovod si musí na obecnom úrade podať žiadosť o pripojenie sa na vodovod a kanalizáciu a postupovať podľa pokynov uvedených v žiadosti.

Žiadosť o pripojenie na vodovod a kanalizáciu nájdete tu

a

Verejná obchodná súťaž

Snímka obrazovky 2020-02-13 o 13.12.22Obec Malé Leváre  v y h l a s u j e. obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce pozemky určené pre individuálnu bytovú výstavbu, nachádzajúce sa v obci Malé Leváre, k. ú. Malé Leváre, zapísané na LV č. 4064:
1.parc. č. 10489, o výmere 716 m2 – ostatná plocha
2.parc. č. 10486, o výmere 2172 m2 – ostatná plocha

Podmienky súťaže

Rozpis zvozu komunálneho odpadu v obci na rok 2020

 vyrn 26120l 3farby wmZverejňujeme rozpis zvozu komunálneho odpadu obci Malé Leváre na rok 2020

Rozpis

Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy

 1286437542Obec Malé Leváre so sídlom Obecný úrad Malé Leváre, č. 177, 908 74 Malé Leváre v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie finkcie riaditeľa Materskej školy v Malých Levároch.

 Viac info tu:

Hodvé slávnosti

13901491 624123304409260 3583253848523862431 nObec Malé Leváre pozýva všetkých občanov aj cezpoľných na obecné hodové slávnosti, ktoré sa uskutčnia 13.8. v sobotu pred kultúrnym domom

Tešíme sa na Vás

Stavebný úrad - verejnná vyhláška

verejna vyhlaska

 

 

 

 

Zmena stránkových dní stavebného úradu

stavebny uradOznamujeme občanom zmenu stránkových dní stavebného úradu. Stavebný úrad bude mať stránkové dni každý piatok od 9:00 do 12:00.

Náhradný termín za predošlé svitky je zajtra - utorok od 9:00 do 12:00.

Odpočet vodomerov

VodomerOznamujeme občanom, že od 01.02.2020 môžu na obecný úrad nahlásiť stav vodomerov. Nečitateĺné vodomery budú našimi zamestnancami vyčistené a odpočítané.

Skrabak@amedial.sk