Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Malé Leváre
Obec Malé Leváre

Voľba členov rady školy

Voľba členov rady školy 1

Výzva na voľbu členov Rady školy pri Základnej škole Malé Leváre

Obec Malé Leváre, zastúpená starostom obce Adrianom Perneckým, v zmysle § 25 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a Vyhlášky Ministerstva školstva SR. č. 291/2004 Z.z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších zmien a doplnkov

 

Vyhlasuje

 

V Ý Z V U

na voľby členov Rady školy pri Základnej škole Malé Leváre 

V súlade s ustanovením  § 25 ods. 5 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je počet členov rady školy 7 v zložení: 

·         dvaja volení zástupcovia pedagogických zamestnancov,

·         jeden volený zástupca nepedagogických zamestnancov ZŠ ,

·         dvaja volení zástupcovia rodičov žiakov, ktorí nie sú zamestnancami školy

·         dvaja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa 

Voľby členov rady školy sa uskutočnia do 04.04.2024 a v zmysle tejto výzvy ich zabezpečí osoba poverená riadením školy, ktorá určí miesto, termín a čas konania volieb.

Zároveň zabezpečí informovanie všetkých zamestnancov Základnej školy a rodičov detí o tejto skutočnosti.

 

O delegovaní zástupcov obce Malé Leváre v počte dvaja členovia rozhodne zriaďovateľ.

Občan

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sociálne siete

hore