Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Malé Leváre
Obec Malé Leváre

Lužné lesy a nivné lúky

Na okraji chotára Malých Levár sa zachovali posledné zvyšky lužných lesov na ploche približne 130 ha. Lužné lesy patria k najohrozenejším lesom v Európe. Pred osídlením človeka pokrývali značnú časť nížin Európy.
Lužné lesy sú naším druhovo najbohatším lesným ekosystémom. Sú najdynamickejšími lesnými spoločenstvami v oblasti strednej Európy s najvyššou produkciou biomasy.
Zo všetkých lesov mierneho pásma sa štruktúrou porastov najviac približujú k tropickým dažďovým pralesom.
Lužné lesy vytvárajú životné prostredie mnohým vzácnym druhom prispôsobeným na špecifické životné podmienky dynamickej činnosti rieky - záplavy sa striedajú s obdobiami sucha.
Lužný les má vysoko pozitívny význam pre čistotu vodných tokov tým, že z vody odoberá a akumuluje dusík a fosfor.

Prítomnosť vody vytvára veľmi rôznorodé biotopy, ktoré podmieňujú vysokú druhovú rozmanitosť, k čomu prispieva činnosť rieky svojou korytotvornou činnosťou. Výsledkom je značná biologická pestrosť viac ako 40 pôvodných druhov drevín.

Ku klenotom lužnej krajiny okrem lesov a mokradí všetkých foriem patria nivné lúky. Tie okrem svojej biologickej hodnoty prezentovali vzácnu harmóniu hospodárskych záujmov človeka s prírodou. Základnou podmienkou k ich vzniku a udržaniu bolo a stále aj je kosenie alebo spásanie.

Periodické mláky v lužnom lese ponúkajú jedno z najväčších prekvapení v bizarnosti tvarov a farieb v podobe kôrovcov.
Niva rieky Moravy so svojimi lúkami, lužnými lesmi, starými ramenami a mokraďami predstavuje jednu z najzachovalejších nížinných oblastí. Z celkového počtu 18 na Slovensku žijúcich druhov obojživelníkov bolo v nive Moravy a jej blízkosti zaznamenaných 12 – dva druhy mlokov a desať druhov žiab.

Zatiaľ je potvrdený výskyt vyše 40 druhov cicavcov. Najpočetnejšou skupinou sú hlodavce a netopiere. Zo šeliem najvyššie počty dosahuje kuna skalná a líška hrdzavá. Potešiteľným javom je zachovanie populácie vydry riečnej.

Alúvium Rudavy a niva Moravy sú zapísané do Zoznamu mokradí medzinárodného významu. Nazývajú sa Ramsarské lokality, sú predmetom ochrany Ramsarského dohovoru - Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva.

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Sociálne siete

hore